Concorde levert sinds jaren tolk- en vertaaldiensten aan overheidsinstanties zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de politie, belastingdienst en het bedrijfsleven.

Wij laten u hierbij weten dat de heer H. El-Amin sinds december 2015 tot onze volle tevredenheid werkzaam is als tolk.

De kwaliteit van de dienstverlening van de heer El-Amin is uitstekend. Wij zijn tevreden over de door hem geleverde diensten en zullen de heer El-Amin met vol vertrouwen in de toekomst blijven inzetten.

De heer El-Amin heeft de volgende werkzaamheden verricht:

- telefonische ad-hoc in de talen combinatie Arabisch/Tigre <-> Nederlands 

- telefonisch voorkeurstolk voor gereserveerde diensten in talen combinatie Arabisch/Tigre <-> Nederlands

- locatie tolk in het binnen- en buitenland in de talen combinatie Arabisch/Tigre <-> Nederlands

- de inhoud van dergelijke gesprekken betrof medische en juridische terminologie

- bij afwezigheid, als vervanger van de Operationeel Manager afdeling Inhouse Tolken, verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de afdeling en het aansturen van de overige collega's.

 Hoogachtend,
Concorde Group BV  06ecb89

 

Joomla templates by a4joomla